top of page
At skrive en dagbog

Uddannelser

Undervisning af siddende børn

Børnehave og førskole

I Rwanda findes der etablerede, private og offentlige børne institutioner. Her går der som regel børn fra 3 års alderen. Der er fokus på at gøre børnene skoleklar, men der er mindre fokus på lege og kreativ udfoldelser. Ihuza har ønske om at øge lege muligheder og derved skabe grobund for at udvikle sig som et selvstændigt tænkende menneske. Alle børn har ret til at lege.

Klasseværelse

Folkeskole

Rwanda har et befolkningstal på over 13 millioner. 40% er under 16 år og kun 3% er over 65år. Landet gør meget for at alle børn og unge kan komme i skole. Der er et veletableret skolesystem som i høj grad støttes af befolkningen. Trods at 98% af alle børn starter i folkeskole, er det kun 71% der fuldfører til 6. klasse. Kun 18% går videre efter 6. klasse. Derfor er der fortsat mange børn der ikke har mulighed for at følge hele skolegangen. Det er Ihuzas ønske at give alle mulighed for en normal skolegang, lære, lege og være børn og unge på lige fod med andre børn i verden. 

Billede af Desola Lanre-Ologun

Erhvervsskole

Med så mange mennesker i landet, mangler Rwanda ikke arbejdskraft men arbejde, der er kun 1,6% ledighed i landet. Udfordringerne der kan spænde ben for ansættelse ligger dels  i de svage erhversuddannelser. Her mangler der lærer, udstyr og viden. Ligeledes er der få mennesker med de fornødne ressoucer til at etablere større og flere indstrier med mulighed for lærepladser og senere ansættelser. Her har Ihuza også et stort behov for at kunne hjælpe og derved give muligheden for den enkelte til at skabe sig et sufficient og holdbar økonomi.

Leg fremmer læring
bottom of page