top of page

Ligeværdighed

en menneskeret til alle i verden  

IHUZA er en forening med et ønske om en bedre verden.

Med reference til UN,s17 bæredygtig udviklings mål 2030, ses der er et kæmpe behov for at stå sammen og hånd i hånd arbejde for at de svage og mindre privilegeret får den rigtige hjælp for en bedre fremtid. Alle 17 mål kalder på handling, men her vil Ihuza hovedsageligt satse på at gøre noget ved de første 5 mål, altså fattigdom, sult, sundhed og trivsel samt kvalitet i uddannelsen. 

Bestyrelsen i Ihuza er sammensat af mennesker, der har indgående kendskab til Rwanda.

Peruth er født i Rwanda og er opvokset både i Rwanda og Uganda. Her er de første år af skolegangen foregået, samt en ungdom præget af begrænsninger i den daglige udfoldelse som barn og ung. Ligeså har hun gennem gentagne besøg i Rwanda oplevet de mange udfordringer befolkningerne stadig slås med, trods det at der nu gennem mange år er fred i landet. Vi har kontakter og støtte i landet og Peruth forstår og taler det lokale sprog. Ydermere har hun stor erfaringer med at etablere gode relationer med afsæt i sit arbejde som underviser og med en master uddannelse i sundhedspædagogik og sundhedfremme. 

Torkild er erfaren som selvstænding, er teknisk begavet med en bred viden i I.T, værktøjer. Som iværksætter forstår han således hvad firmaer har brug for og hvilke tiltag der kunne passe jeres behov. 

Safari morning hase
bottom of page