top of page
Kigali marked

Forretningsforbindelser

Skabe arbejdspladser i Afrika
Afrika, som et kontinent, er stort og i befolkningstilvæksten vil ifølge UN i 2050 være det dobbelt af hvad det er i dag. Der er således stor mulighed for arbejdskraft og derved en god indtjening til dig og dit firma. Ved at du investerer i Rwanda er du med til sætte folk i stand til selv at handle og komme ud af fattigdom. " At man ikke skal give manden fisk, men lære ham at fiske"

Arbejdsstyrken er stor, både nu og i fremtiden. 
2021 tal viser aldersfordeling i Rwanda
39% er mellem 0 til 14 år
58% er mellem 15 til 64 år
3% er er over 64 år
Investere i Rwanda
Det er let at investere i Rwanda og ifølge regeringen er alle med gode intensioner velkomne. Som udlands investor har du samme muligheder som de lokale. Som arbejdsgiver er man ikke begrænset af tung bureaukrati. Firma strukturer er meget fleksible, man kan ansætte og afskedige medarbejderne efter behov. Du kan forvente en anderledes arbejdskultur hvor du har ret og mandat til at forme/præge dit firma. Der er en generel lyst til at hjælpe blandt befolkning på alle niveauer. 
kigali convention center
bottom of page