top of page

Mere om rejsen til Rwanda

Rejsen til Rwanda er planlagt af de 3 værter Peruth, Annette og Ulla.

 

Peruth har etableret foreningen IHUZA, som betyder ”det forbinder”. IHUZA har, med forskellige initiativer, til hensigt at bygge bro mellem mennesker og med Rwanda som udgangspunkt.

Rejsen til Rwanda for fred er et af de spændende tiltag, som er planlagt af de tre værter.

Vi vil supplere hinanden på turen med planlægning af det praktiske og den spirituelle del. Peruth taler sproget og har på forhånd, i juli måned 2023, været en tur i Rwanda for at lave aftaler med hoteller, organisationer, og om transport, safari osv.. På den måde sigter vi efter at få gode oplevelser og også tid og ro til at reflektere og meditere. 

Som deltager for du mulighed for at have indflydelse på sessionerne og på at tage valg i forhold til de udgifter, hvor der er selvbetaling. Se mere under ”Økonomi”.

Inspirationsrejse til Rwanda for fred

  • Er du optaget af fred? Kan vi opnå fred i verden via forsoning og tilgivelse mellem mennesker?

  • Er du nysgerrig på, hvordan forsoning mellem mennesker kan udfolde sig?

  • Er du interesseret i at blive personligt inspireret til forsoning og tilgivelse i dit eget liv og i at bidrage til fred i verden?

De 3 indfaldsvinkler til rejsen:
1. På rejsen oplever vi Rwanda fra Kigali og omegn. Vi møder rwandanesere og taler med dem om deres liv og deres fredsprojekt med forsoning og tilgivelse
 
2.  I rejsegruppen reflekterer vi hver dag sammen over begreberne fred, forsoning og tilgivelse. Vi går også lidt dybere via meditation for at forstærke og påvirke vores egen bevidsthed. Hensigten er at få et mere klart syn på, om der er områder i vores eget liv, hvor vi kan/vil arbejde med at tilgive, blive tilgivet eller, hvor vi skal/kan tilgive os selv.
 
3. Meditation og energiarbejde:
a. Under meditation sætter vi os sammen for at skabe en rolig og opmærksom stemning. Nogle dage vil have guidede meditationer og nogle dage vil vi blot sætte en intention for en meditation, hvor vi hver for sig går indad og kigger på temaer, der berører os. Vi mediterer for mere fred og balance i vores eget liv. 
 
b. Ved energiarbejde tager vi udgangspunkt i, at vi alle som mennesker er forbundet i en fælles energi,- en fælles bevidsthed. Når vi mediterer, kan vi tappe ind i den fælles energi med ønsker, intention og gode tanker om fred. Her er det hensigten at vi sammen kan påvirke og styrke vore fælles energi og menneskers fondamentale ønske om fred og et fredeligt og godt liv (nøjagtig som i en bøn). - Målet er, at vi med vore fredsønsker kan påvirke til mere fredelige tiltag i verden. 

Hvorfor rejse til Rwanda for at søge personlig udvikling?

Rwanda er et foregangsland, hvor fredsarbejdet involverer befolkningens intention om forsoning. Arbejdet for fred er unikt og forbilledligt. Ikke helt ligetil, da det fordrer en indsats fra alle mennesker i landet.

 

Rwandas fredsprojekt tager udgangspunkt i ”Genocide 1994” (folkedrabet i 1994). Arbejdet for fred er unikt og forbilledligt, fordi man i landet sætter bevidst ind for at understøtte indbyggernes evne og vilje til at hele, forsone sig og tilgive sig selv og hinanden. Formålet er at komme fredeligt videre og at forebygge ufred i fremtiden. og vi kan som mennesker på mange måder og helt sikkert lære af det.

På rejsen møder vi mennesker, som vil dele deres oplevelser og erfaring med forsoning, tilgivelse og fred, og vi vil være nysgerrige på, om vi kan blive inspireret. - Hvordan kan vi bruge deres erfaring og metoder i vores eget liv og kan det inspirere vores livs- og verdenssyn?

Der er mange spændende vinkler på det at skabe fred. På denne rejse vil vi have fokus på forsoning og tilgivelse mellem mennesker og vil ikke direkte beskæftige os med den politiske del af fredsprocesser.

bottom of page